Utplantering öring i Södra Hörken

I midsommarveckan utplanterades ca 1.000 st pigga öringar. Lite mindre storlek än tidigare. Får hoppas på bra tillväxt!

 

Lottning av kräftplatser 2024

Kommer att ske torsdagen den 4 juli kl 18.00

Vi håller lottningen vid rastplatsen Grängesbergs hamn

 

Lottning av kräftfiskeplatser 2024, ändring!

Tyvärr har fel ansökningsdatum angivits på anmälningsblanketten.

Lottning kan därför ej ske på årsmötet och görs istället av styrelsen så snart inlämningstiden gått ut.

 

Årsmöte 2024 

Onsdagen den 15 maj kl 18:30 hos Grängesbergs Hyrcart.

Utöver sedvanliga punkter kommer vi diskutera:

- Framtida kräftfiske med tanke på de kraftigt vikande fångsterna

- Förvaltningsplan för hållbart fiske. Speciellt hållbarhet och etik vid tävlingsfiske och catch and release.

 

Kräftfiske 15-18 augusti 2024

Årets kräftfiske kommer att genomföras med början torsdagen den 15 augusti kl 12:00 och avslutas söndagen den 18 augusti kl 12:00.

Kräftfisket pågår således 3 kvällar, torsdag, fredag och lördag.

 

Årsmöte 2023

Måndagen den 19 juni höll föreningen årsmöte hos Gränges Hyrkart.

I medlemsbladet 2023 under fliken medlemsinformation kan du läsa om föreningens verksamhet 2022.

Frågor som speciellt diskuterades och handlades vid mötet:

  • Miljösituationen
  • Kräftbestpndets utveckling
  • Medlemshanteringen och betalningsmetoder
  • Lottning av kräftplatser

 

Kräftfisket 10-13 augusti 2023

Årets kräftfiske kommer att genomföras med början torsdagen den 10 augusti kl 12.00 och avslutas söndagen den 13 augusti kl 12.00.

Kräftfisket pågår således de 3 kvällarna, torsdag, fredag och lördag.

 

Fisketävling för barn och undom 25 juli 2022

Sportfiskeklubben Grängesfirren arrangerar en fisketävling för barn och ungdom vid Motormuseet 25 juli kl 16.00-18.00 med samling 15.30.

Många priser ! Ingen avgift ! 

Mer information på Grängesfirrens facebooksida eller Yvonne Wallin 0240-86043

 

Årsmöte 2022

Tisdagen den 21 juni kl 18:30 höll föreningen årsmöte hos Grängesbergs Hyrkart.

Speciellt oroande är miljösektionens rapport om vikande syrehalter i Grängesbergsviken i allmänhet och vid Sandudden i synnerhet. Samtal med länsstyrelserna och provtagning pågår ständigt. Miljösektionen har även deltagit i information angående Grängesbergs Exploratons planer på utvinning i Jan-Mattsdammens sandmagasin.

Vid mötet lottades kräftfiskeplatser till de behöriga som ansökt.

Information om föreningens verksamhet och ekonomi från det gångna året kan du läsa i medlemsbladet som du hittar under fliken "Medlemsinformation"

 

Kräftfisket 11-14 augusti 2022

Årets kräftfiske kommer att genomföras med början torsdagen den 11 augusti kl 12.00 och med avslut söndagen den 14 augusti kl 12.00

 

2021 firade Södra Hörken - Stora Avlångens fvf 90 år

Södra Hörkens fvf bildades 1931. Sammanslagning skedde 1988 med Norra Ljusnarsbergs fvf som föreningen för Stora Avlången då hette.

Vi firade med fiske vid Örabergsdammen och fiskefototävling i föreningens vatten resten av sommaren.

Helgen 4-6 juni bjöds på fiske och korv vid Örabergsdammen. En tillställning som lockade ca 150 personer i härligt väder och nappvilliga regnbågar.