Kräfta på bänk med Cola-burk

Kräftfiske inom Stora Avlångens fiskevårdsområdeförenings vatten

 • Kräftfisket tillhör markägarna och är inte öppet för medlemmar i Södra Hörken – Stora Avlångens fiskevårdsförening.

Kräftfiske inom Södra Hörkens fiskevårdsområdeförenings vatten

 • Kräftfisket tillhör markägarna med har med en del begränsningar upplåtits till Södra Hörken – Stora Avlångens fiskevårdsförening.
 • Datum för kräftfiske beslutas årligen och sker normalt torsdag kl 12:00 – söndag kl 12:00 sista helgen före skolstarten i Grängesbergs skolor.
 • Max antal tillåtna burar per plats är 20 st. Minimimått 10 cm.
 • Kräftor under 10 cm skall ovillkorligen släppas tillbaka.
 • Betesfisk för kräftfiske får fiskas med nät utan krav på tilläggskort från 1 augusti – kräftfiskets sista dag.

Alt 1 Kräftfiske vid egen strand

 • Om du äger bebyggd fastighet som har strandtomt och som vill fiska enbart vid den egna stranden betalar du bara in din avgift tillsammans med medlemsavgiften och behöver inte göra mer.

Alt 2 Kräftfiske vid camping eller inom förening

 • Silverhöjdens Camping och Jankvikens Camping har möjlighet att erbjuda kräftfiske för dig som campare.
 • Råbrons och Jankvikens sportstugeföreningar har möjlighet att erbjuda kräftfiske för dig som medlem.
 • Grängesbergs motorbåtsklubb har möjlighet att erbjuda kräftfiske för dig som medlem.

Alt 3 Kräftfiskeplatser ute i sjön Södra Hörken

För att få fiska kräftor på lottad plats i Södra Hörkens – Stora Avlångens fiskevårdsförenings vatten krävs att man ansöker i tid och är medlem OCH att man i turordning endera:

 • Har fiskerätt
 • Har uppdrag inom styrelsen eller fisketillsyn
 • Har strandtomt
 • Har sjönära fastighet inom max 500 meter i postnummerområde 772 90 - 772 99

Det finns 2 kategorier kräftfiskeplatser som kan sökas:

 • A-plats, med fångstresultat över 50 kräftor de senaste åren.
 • B-plats, med fångstresultat under 50 kräftor de senaste åren. Dessa platser är till för dem som inte får en A-plats men ändå vill uppleva kräftfisket utan krav på någon större fångst.

OBS! Tilldelad plats får ej överlåtas och den sökande skall finnas på platsen vid fisket.

Karta som markerar kräftfiskeplatser

2018 kräftplatser